Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z radością informujemy, iż nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych". W ramach programu zakupione zostaną nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Szkoła na zakup książek otrzymała 15.000 złotych!