Regulamin akcji „Szczęśliwy Numerek”

REGULAMIN AKCJI „SZCZĘŚLIWY NUMEREK”

  1. Akcja „Twój szczęśliwy numerek” dotyczy klas IV –VII Szkoły Podstawowej nr 5 oraz klas gimnazjalnych.
  2. „Szczęśliwy numerek” każdego dnia jest widoczny w dzienniku elektronicznym.
  3. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od:
  1. Nauczyciel ma prawo poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.
  2. Wylosowany numerek nie zwalnia:
  1. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od uwag za złe zachowanie.
  2. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w akcji „Twój szczęśliwy numerek” na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie lub nieusprawiedliwione nieobecności.
  3. Wylosowany numer jest taki sam dla uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów klas gimnazjalnych.

Opiekunowie SU SP 5 i klas gimnazjalnych

Łucja Maślany
Maria Michalska
Agnieszka Starczyńska
Anna Topyła