Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta pedagogiczny mgr Aleksandra Królak, Marta Załucka

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zwane także terapią pedagogiczną, prowadzone są dla uczniów, którzy:

Celem zajęć jest pomoc w przezwyciężeniu trudności edukacyjnych, budowaniu adekwatnej samooceny, stworzeniu możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego. Pracujemy metodami aktywnymi, które angażują wszystkie zmysły, łączą w sobie zabawę i współpracę w grupie.

Na zajęciach razem doskonalimy:  poprawny zapis ortograficzny wyrazów, technikę czytania i rozumienie czytanego tekstu, charakter pisma, trenujemy koncentrację i pamięć, pomagamy przełamać strach przed publicznymi występami, takie jak: odpowiedź ustna, głośne czytanie, recytacja, poznajemy różne sposoby nauki.

Uczniowie biorą także aktywny udział w konkursach, warsztatach i imprezach organizowanych przez wałecki oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, którego siedziba mieści się w naszej szkole.

Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Królak i Marta Załucka.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 

Plan pracy terapeuty pedagogicznego:

mgr Aleksandra Królak

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy 4a - czwartek 1240-1325 sala 114

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy 8a - czwartek 1340 -1425 sala 114

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy 8b - środa 1240 -1325 oraz 1340 - 1425  sala 114

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy 8c - poniedziałek 1430 - 1515 sala 110

 

Marta Załucka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 7a - poniedziałek 13.40 - 14.25; dla klasy 7b - poniedziałek 14.30-14.15 sala 114

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 3a i 3b - wtorek 8.00-8.45 sala 114

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 6a - wtorek 12.40-13.25 sala 114

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 5a i 5b - wtorek 13.40 - 14.25 sala 114

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 7a i 7b - wtorek 14.30- 15.15 sala 114

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 1b - środa 12.40-13.25 sala 6

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 6a - środa 13.40-14.25 sala 104

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 6b i 6d - środa 14.30-15.15 sala 114

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 5c - czwartek 13.40-14.25 sala 3

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 6c - czwartek 14.30-15.15 sala 3

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne dla klasy 2 b - piątek 8.55-9.40 sala 13

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 2a i 2c - piątek 12.40-13.25 sala 114