Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta pedagogiczny mgr Aleksandra Królak

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zwane także terapią pedagogiczną, prowadzone są dla uczniów, którzy:

Celem zajęć jest pomoc w przezwyciężeniu trudności edukacyjnych, budowaniu adekwatnej samooceny, stworzeniu możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego. Pracujemy metodami aktywnymi, które angażują wszystkie zmysły, łączą w sobie zabawę i współpracę w grupie.

Na zajęciach razem doskonalimy:  poprawny zapis ortograficzny wyrazów, technikę czytania i rozumienie czytanego tekstu, charakter pisma, trenujemy koncentrację i pamięć, pomagamy przełamać strach przed publicznymi występami, takie jak: odpowiedź ustna, głośne czytanie, recytacja, poznajemy różne sposoby nauki.

Uczniowie biorą także aktywny udział w konkursach, warsztatach i imprezach organizowanych przez wałecki oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, którego siedziba mieści się w naszej szkole.

Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Królak.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 

Plan pracy terapeuty pedagogicznego:

mgr Aleksandra Królak

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne