Program eTwinning

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna Od 2012 roku nasza szkoła realizuje projekty w ramach programu eTwinning. Koordynatorem projektów jest pani Natalia Kujawiak-Fiałjowska, nauczyciel języka angielskiego. Wraz z uczniami zdobyła wiele Polskich i Europejskich Odznak Jakości za podejmowane dzialania. Wyróżnienia te świadczą o tym, iż nasza szkoła jest szkołą innowacyjną, stawiającą na wszechstronny rozwój uczniów. Czym jest eTwinning? eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 680 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już niema 90 tysięcy różnorodnych projektów rocznie.