Kolejna Odznaka

Kolejna Odznaka!
Nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning "Going Green". Oznacza to, że praca pani Natalii Kujawiak-Fiałkowskiej, praca uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu, została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.
Realizowany w ubiegłym roku szkolnym projekt dotyczył ochrony środowiska. Uczniowie z naszej Szkoły zrealizowali wiele zadań z udziałem uczniów z Malty, Włoch i Hiszpanii.
To wielki sukces gdyż pracę nad projektem utrudniła pandemia i bardzo trudna sytuacja uczniów ze szkół partnerskich.
Natalia Kujawiak-Fiałkowska