Przygotowania klas III do egzaminu.

Przygotowania uczniów klas III gimnazjum do egzaminu z części matematycznej.

  

Pracę z uczniami klas III ukierunkowałam na pomoc w nadrobieniu zaległości, ale pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Na zajęciach rozwiązywane są tematycznie, różnorodne zadania z arkuszy egzaminacyjnych, przeprowadzonych wcześniej egzaminów gimnazjalnych. Powtarzamy również  wiadomości i umiejętności, niezbędne do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.