Jagoda

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

w  dniu 14 czerwca  2020r.

śp.

Jadwigi Kontowicz - Łuszczyk

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5  w Wałczu w latach 2003  - 2017

wspaniałego człowieka o wielkim sercu i umyśle,

szanowanego pedagoga i  wychowawcy.

Jej życzliwość i serdeczność wobec innych, rzadki dar zjednywania ludzi oraz wysoka kultura osobista czyniły z niej osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Będzie nam Jej bardzo brakowało.

Cześć Jej pamięci!

Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia

Składa

 

 

społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu