Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Harmonogram zajęć 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:

Zajęcia logopedyczne: