Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Marta Wilińska

Zastępca Przewodniczącej:

Agnieszka Rozen

Skarbnik:

Anna Dorota Szulc

Sekretarz:

Weronika Mosek