Misja szkoły

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu to "szkoła otwarta".

Naszą naczelną zasadą jest dobro dziecka. Każdy uczeń naszej szkoły może osiągać sukcesy w wielu dziedzinach. Tworzymy przyjazną atmosferę, wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci. Kierujemy się zasadami: życzliwości, dbałości o dobro ucznia, poszanowania godności i wolności dziecka, odpowiedzialności i optymizmu. Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne dziecka. Staramy się aby w naszej szkole nie było miejsca na agresję!

Dla nas:

W życiu ważny nie jest triumf lecz walka,

istotną rzeczą jest nie zwyciężać

lecz umieć toczyć rycerski bój

"Pierre de COUBERTIN Pierre de Coubertin