Wymiana językowa młodzieży

W 2000 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gimnazjum Nr 1 w Wałczu, czyli obecną Szkołą Podstawową nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu a Haup-und Realschule Bad Essen, czyli obecną Oberschule Bad Essen.

Wymiana młodzieży odbywa się co dwa lata. Młodzież naszej szkoły we wrześniu jedzie na tygodniowy pobyt do rodziny niemieckiej. Natomiast uczniowie niemieccy przyjeżdżają do polskich uczniów w maju następnego roku.

Podczas spotkań uczniowie uczestniczą w zajęciach szkolnych, odwiedzają różne muzea, zwiedzają miasta i przede wszystkim poznają kulturę i życie codzienne rodzin i młodzieży niemieckiej. Stałymi punktami programu są po stronie polskiej: spływ kajakowy, wycieczka do Kołobrzegu oraz spotkanie z burmistrzem Wałcza. Po stronie niemieckiej stałymi punktami są: Ortsraylle po Bad Essen, wycieczka do Osnabrück oraz spotkanie z burmistrzem Bad Essen.
Wymiana odbywa się przy wsparciu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Aleksandra Wnuk