Szkolne bieganie

22 września odbyły się Szkolne Biegi Przełajowe zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu. Celem tego przedsięwzięcia było podniesienie statusu wychowania fizycznego i sportu w szkole, stworzenie atmosfery zabawy i radości poprzez aktywność fizyczną młodych ludzi, propagowanie zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia przez cały okres nauki oraz zachęcanie do rozwijania postaw społecznych wśród uczniów. Uroczystość uświetnił swoja obecnością Burmistrz Miasta Wałcz, Pan Maciej Żebrowski oraz gospodarze imprezy - Pani Dyrektor Violetta Kamińska i Pan Dyrektor Czesław Bacławski. W imprezie wzięło udział ok. 60 uczniów, którzy mieli do pokonania dystans 700 metrów. Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach i przebiegała na obiektach sportowych oraz terenach zielonych przy szkole. W grupie uczniów z klas 4-6 (w kategorii dziewcząt) zwyciężyła Ewa Trościanko przed Zofią Wojtalewicz i Wiktorią Świstak, a wśród chłopców najlepszy okazał się Adam Romanowski, tuż za nim przybiegli Nikodem Świerszcz i Krystian Szostak. W grupie starszej (uczniów z klas 7-8) w kategorii dziewcząt wygrała Zuzanna Wiza przed Oliwią Araszewską i Mileną Bednarek, a wśród chłopców zdecydowanie triumfował Jakub Zajączkowski przed Hubertem Leśnym i Michałem Skurzewskim. Wszystkie osoby stające na podium otrzymały z rąk zaproszonych gości puchary, medale i dyplomy, a pozostali smycze i pamiątki olimpijskie.