Sprzątanie świata

Dnia 22 września najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. Wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci ruszyli porządkować miejsca sąsiadujące ze szkołą. Podczas zajęć w terenie dzieci uczyły się w praktyce jak segregować śmieci oraz dbać o przyrodę. Pamiętajmy przy tym, że Sprzątanie Świata to nie tylko te kilka dni września. Przez cały rok możemy promować i kształtować odpowiedzialne i świadome postawy poprzez odpowiednie obchodzenie się z odpadami.

 

Opracowała : Maria Michalska