Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

4 września 2017 roku rozpoczął się nowy rok szkolny dla kilkuset uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. Na inauguracji roku szkolnego przywitano szczególnie najmłodszych, bardzo przejętych bohaterów- nowych uczniów dwóch klas pierwszych oraz ich rodziców. Wierzymy, że czas spędzony na edukacji w murach naszej szkoły będzie wspaniałą przygodą.

Zanim jednak zabrzmiał pierwszy dzwonek, a uczniowie wrócili do szkolnych ławek, nastąpiło uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę Dyrektor szkoły Pani Jadwigi Kontowicz- Łuszczyk. Pani Dyrektor otrzymała wraz z kwiatami serdeczne podziękowania od społeczności uczniowskiej. Sama przyznała, że przywilejem nauczyciela i dyrektora jest nie tylko możliwość kształtowania i uczenia młodych ludzi, ale również bycie uczonym i kształtowanym przez ich młodzieńczą energię.

Podczas uroczystego apelu przywitano również nowego włodarza szkoły-Panią Violettę Kamińską oraz Panią Małgorzatę Gałas, pełniącą od tego roku szkolnego rolę wicedyrektora szkoły. Rada Rodziców wręczyła Pani Małgorzacie symboliczne serce, w dowód uznania za jej szczególne zaangażowanie w dobro i rozwój dzieci.


Życzymy wszystkim owoc
nego roku!