Pierwszy dzień w szkole


Pierwszy dzień w szkole był pełen emocji. Spotkanie po wakacjach z ukochaną panią, najlepszymi kolegami,
opowiadanie o wrażeniach z letnich podróży... Na wspólne zdjęcie jednak wszyscy znaleźli chwilę czasu