Ratownik medyczny.

W dniu 16.09.2019 r. do klasy Va zawitał bardzo ważny gość - pan Piotr Borchardt
– ratownik medyczny. Opowiedział uczniom o swojej  pracy oraz pokazał, jak należy zachować się w sytuacji, gdy będą mieli do czynienia z osobą nieprzytomną lub zranioną. Dzieci przypomniały sobie ważne numery alarmowe oraz w jaki sposób należy ułożyć osobę poszkodowaną (pozycja boczna bezpieczna). Pan Piotr poinstruował uczniów, na czym polega masaż serca. Cennym doświadczeniem były ćwiczenia praktyczne wykonywane na specjalnym fantomie. Każdy mógł się przekonać, jak trudnym zadaniem jest ratowanie ludzkiego życia. Zobaczyliśmy również, przenośny defibrylator
- jak należy go podłączyć i jak używać.

Uczniowie bardzo byli zaangażowani, mieli mnóstwo pytań i chętnie brali udział w zajęciach praktycznych.

Bardzo dziękujemy Panu Piotrowi za cenną i bardzo potrzebną lekcję.

Opracowała: Marta Kałamaja