Gospodarstwo Siedem Ogródów

Dnia 20 września uczniowie klas pierwszych odwiedziły Gospodarstwo Siedem Ogrodów w Łowiczu Wałeckim. Dzieci obserwowały jak zmienia się przyroda u progu jesieni. Brały udział w warsztatach pieczenia bułek i malowania na drewnie. Potem integrowały się przy ognisku zjadając smaczne kiełbaski. Nie zapomniały też o akcji Sprzątania świata. Uporządkowały miejsce, w którym odpoczywały.
Na zakończenie spędziły wspaniałe chwile na placu zabaw.