11 listopada

11  LISTOPADA

NARODOWE  ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI

WYSTAWA