Rajd przyrodniczy

 

    Dnia 19 września bieżącego roku uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu wzięli udział w Rajdzie Przyrodniczym. Odbył się on w ramach realizowanego w szkole projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Dotknąć, poznać, zrozumieć – podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie metody eksperymentu oraz technologii TIK”. Rajd zorganizowano z okazji zakończenia lata i kolejnej edycji akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA. Celem rajdu było poznawanie środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy, propagowanie postaw proekologicznych i aktywnych form wypoczynku oraz integracja zespołów klasowych. Podczas przemarszu uczniowie obserwowali otoczenie, zbierali zauważone w okolicy śmieci, zapoznawali się z informacjami zamieszczonymi na tablicach dydaktycznych. Każda klasa pod opieką wychowawcy pokonała trasę wiodącą od Dolnego Miasta, wokół jeziora Raduń, z przystankiem w ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej i Ekologicznej „Morzycówka”. Wszyscy uczestnicy rajdu zregenerowali siły przy wspólnym ognisku - pieczone kiełbaski smakowały wyśmienicie, pogoda i humory dopisały.

 

Opracowała : Barbara Kacprzak