- - - - - -
A+ R A-

Najlepszy sportowiec

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WAŁCZU

Cel :

 1. Celem przyznania Tytułu jest wyłonienie najlepszego sportowca szkoły podstawowej w kategorii dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym.
 2. Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły.
 3. Aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Termin:

 1. Od 1 września do końca roku szkolnego. Zasady: Tytuł Najlepszego Sportowca Roku może otrzymać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu.

Zasady punktacji:

 1. Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych.
 2. W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu.
 3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca.
 4. Uczeń może również uzyskiwać punkty ,,na plus” za: a) Regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych. b) Ustanowienie rekordu szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych. c) Zachowanie fair – play podczas rywalizacji. d) Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych.
 5. Uczeń może uzyskiwać punkty ,,na minus” za: a) Odmowę wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach. b) Prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia – pali papierosy, spożywa alkohol oraz inne używki. c) Używa wulgaryzmów.
 6. Uczeń, którego zachowanie nie ulega zmianie (tzn. ponownie zostaje udowodnione prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia) zostaje wycofany z udziału w konkursie i traci wszystkie uzyskane punkty.
 7. O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich liczby ilość startów oraz najlepszy wynik.

Nagrody:

 1. Zwycięzcy rywalizacji w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz tytuł Najlepszego Sportowca Roku.

Postanowienia końcowe:

 1. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego.
 2. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
 3. Aktualny wykaz uczniów z punktacją wraz z regulaminem zamieszczany będzie na gazetce sportowej.
 4. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.

 

PUNKTACJA DO REGULAMINU NA TYTUŁ NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WAŁCZU

Punktacja

1. Punkty za osiągnięcia sportowe

 • Zawody szkolne

1 miejsce - 6 pkt

2 miejsce - 4 pkt

3 miejsce - 3 pkt

4 miejsce - 2 pkt

Udział - 1 pkt

 • Zawody powiatowe

1 miejsce - 15

2 miejsce - 13

3 miejsce - 10

4 miejsce - 8

Udział – 4 pkt

 • Zawody wojewódzkie

1 miejsce - 30 pkt

2 miejsce - 25 pkt

3 miejsce - 22 pkt

Udział - 8 pkt

 • Zawody ogólnopolskie – udział – 35 pkt

2. Punkty dodatkowe:

 • regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych przez cały rok szkolny – plus 10 punktów,
 • ustanowienie rekordu szkoły w konkurencji lekkoatletycznej – plus 10 punktów,
 • zachowanie fair – play podczas rywalizacji sportowej – plus od 1 do 5 punktów,
 • pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez sportowych – plus od 1 do 5 punktów,
 • odmowa wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach – minus 10 punktów,
 • używanie wulgaryzmów podczas zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych – minus od 1 do 5 punktów,
 • prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia – palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz innych używek – minus 10 punktów,
 • ponowne udowodnienie prowadzenia niesportowego i niehigienicznego trybu życia – wycofanie z udziału w konkursie, strata wszystkich uzyskanych dotychczasowo punktów.
 1. Punkty za zachowanie:
 • wzorowe - 8 pkt.
 • bardzo dobre - 6 pkt.

Najlepsi sportowcy w roku szkolnym:

2017/2018   w Szkole Podstawowej nr 5 - Karol Kowalik, w Gimnazjum nr 1 - Marta Sukiennik

2018/2019  w Szkole Podstawowej nr 5 - Łukasz Skwarna, w Gimnazjum nr 1 - Sandra Zimoch

2019/2020 - Matusz Trojanowski

2020/2021 - Maja Rużanowska

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”