- - - - - -
A+ R A-

SYLWETKA ABSOLWENTA

Nasz uczeń:

• Optymistycznie nastawiony do otaczającego go świata, wierzy w siebie i swoje możliwości.

• Otwarty, życzliwy i uczynny, chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami, potrafi przedstawiać swoje poglądy i słuchać zdania innych, umiejętnie dostosowuje się do reguł panujących w grupie, cechuje go takt i kultura osobista.

• Odpowiedzialny, potrafi przewidzieć związki przyczynowo – skutkowe, gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów, cieszy się z sukcesów własnych i innych, w działaniu zbiorowym poczuwa się do współodpowiedzialności.

• Prawy i rozważny, ma poczucie sprawiedliwości, potrafi rozróżnić dobre i złe zachowania, dba o bezpieczeństwo własne i innych, wie jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia.

• Komunikatywny, trafnie dostosowuje formę komunikatu do osoby odbiorcy, potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi.

• Śmiały, potrafi posługiwać się językiem obcym w prostych sytuacjach komunikacyjnych.

• Kompetentny do samokształcenia się, szukając rozwiązań nurtujących go problemów, korzysta z różnych źródeł wiedzy.

• Tolerancyjny, akceptuje różnice między ludźmi.

• Twórczy, kreatywny, próbuje wyrażać siebie w różnych dziedzinach artystycznych.

• Aktywny, lubi ruch, chętnie uprawia różnorodny sport i promuje zdrowy styl życia.

• Świadomy obywatel Polski i Europy.

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”