- - - - - -
A+ R A-

Harmonogram zajęć dodatkowych 2020 / 2021

 

 Harmonogram zajęć dodatkowych dla klas IV-VIII


w roku szkolnym 2020/2021

 L.p.

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin

Miejsce/sala

1.

Zajęcia dodatkowe
z j.polskiego
dla klas VII

Bratkowska Jolanta

poniedziałek

14.30-16.00

sala nr 201

2.

Zajęcia dodatkowe
z j.angielskiego
dla klasy Va

Krekora Anna

poniedziałek

13.40-14.25

 

sala 110

3.

Zajęcia dodatkowe
z j.angielskiego
dla klasy VIa i VId

Krekora Anna

poniedziałek

14.30-15.15

sala nr 110

4.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii klasa VIII

Potępa Anna

poniedziałek

14.30-15.15

sala nr 203

5.

Zajęcia sportowe SKS piłka koszykowa dziewcząt i chłopców klas IV-VI

Skonieczka Marek

poniedziałek 

15.30-16.30

 

hala sportowa

6.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii

Orzechowska Iwona

poniedziałek

8.00-8.45

sala nr 115

7.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne
klasa Va

Sacha Elżbieta

poniedziałek

13.40-14.25

sala nr 210

8.

Zajęcia dodatkowe
z j.polskiego
dla klasy VId, VIa i Va

Wolna Anna

poniedziałek 

14.30-15.15

sala nr 215

9.

Zajęcia dodatkowe
z matematyki klasa Va

Sacha Elżbieta 

poniedziałek

14.30 - 15.15

sala nr 210

10.

Zajęcia kształtujące kreatywność z fizyki

Tarajkowski Marcin

wtorek

14.30-15.15

sala nr 101

11.

Zajęcia dodatkowe
z j.polskiego

Bogusz Emilia

wtorek

13.40-14.25

sala nr 205

12.

Zajęcia pozalekcyjne klasa VIII a

Szymczak Dorota

wtorek

13.40-14.25

sala nr 106

13.

Zajęcia rozwijające uczenie się

Bogusz Emilia

wtorek

14.30-15.15

sala nr 205

14.

Zajęcia dodatkowe
z j.angielskiego
dla klasy IVa

Krekora Anna

wtorek

13.40-14.25

 

sala 110

15.

Zajęcia dodatkowe
z j.polskiego klasa VIc

Szymczak Dorota

wtorek

12.40-13.25

sala 112

16.

Zajęcia dodatkowe
z j. polskiego
dla klasy VIII b

Bratkowska Jolanta

środa

14.30-15.15

sala nr 115

17.

Koło
języka angielskiego przygotowujące
do egzaminu 
klas ósmych

Królak Aleksandra

środa

16.00-16.45

sala nr 110

18.

 

Kuśnierczak Mariusz

środa

 

 

19.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
z chemii klasa VIII

Potępa Anna

środa

14.30-15.15

      sala nr 203

20.

Przygotowanie
do egzaminu
z matematyki
klasa VIIIb

Bronowicka Ewa

środa

8.00-8.45

sala nr 115

21.

Koło plastyczne

Kraczkowska Urszula

środa

12.40-13.25

14.25-15.10

sala nr 103

22.

Zajęcia wokalne

Izban Dariusz

środa

8.00-8.45

sala nr 205

23.

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych
dla klas VII

Topyła Anna

środa

14.30-15.15

sala nr 120

24.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
z j.polskiego
klasa VIIIa

Szymczak Dorota

środa 

8.00-8.45

sala nr 07

25.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z historii

Sadlej Joanna

środa

15.20-16.05

sala nr 112

26.

Zajęcia sportowe SKS piłka ręczna i nożna chłopcy klas IV-VIII

Pieczyrak Artur

czwartek

14.30-15.30

hala

27.

Przygotowanie
do egzaminu
z j.angielskiego
klasy VII i VIII

Kujawiak-Fiałkowska Natalia

czwartek

14.30-15.15

sala nr 206

28.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla klasy IVa

Sacha Elżbieta

czwartek

12.30-13.25

 

sala nr 205

29.

Zajęcia dodatkowe
z j.polskiego
dla klasy Va

Wolna Anna

czwartek

13.40-14.25

sala nr 210

30.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
z j.angielskiego

Pisarska Julia

czwartek 

13.40-14.25

 

sala nr 118

31.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klas IV-VI oraz klas VII-VIII

Topyła Anna

czwartek

13.40-14.25

14.30-15.15

sala nr 120

32.

Zajęcia pozalekcyjne
z biologii dla klas V-VI

Kacprzak Barbara

czwartek

13.40-14.25

 

sala nr 201

33.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii

Kacprzak Barbara

czwartek

14.30-15.15

sala nr 201

34.

Zajęcia dodatkowe
z matematyki
dla klasy IVa

Sacha Elżbieta

 

piątek 

13.40-14.25

  

sala nr 205

35.

Koło strzeleckie

Bacławski Czesław

 

piątek

 

strzelnica

 

 

 

 

 

 

 

 

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”