- - - - - -
A+ R A-

Wydarzenia

Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych 2024

W dniu 4 czerwca 2024r. w Wałczu odbył się Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa nr 5 przy współpracy z Wałeckim Centrum Kultury. Patronat nad przeglądem objął Urząd Miasta Wałcz.
Zespoły oceniane były przez jury w składzie: pani Justyna Kielińska oraz pani pani Ewa Janicka - Olejnik.
W kategorii wiekowej 6-11 lat tytuł laureata zdobył zespół "Na piątkę" ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu (instruktorki E. Woś i P. Piela).
Wyróżnienie otrzymał zespół „Czwóreczka” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu (instruktorka M.Romanowska).
W kategorii wiekowej 12-15 tytuł laureata zdobył zespół "Roztańczona Czwórka” ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Wałcza (instruktorka A. Cicha). Wyróżnienie otrzymał zespół „Magia” z Tuczna (instruktorka A. Kosiba).
Nagrody wręczał Burmistrz Miasta Wałcz pan Maciej Żebrowski.
Gratulujemy wszystkim zespołom biorącym udział w przeglądzie.

Omnibus humanistyczny

Jestem człowiekiem i sądzę, że nic, co ludzkie, nie jest mi obce.
(Publiusz Terencjusz Afer)
OMNIBUS HUMANISTYCZNY 2024
28 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy z zakresu przedmiotów humanistycznych - przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Wałcz.
Szóstoklasiści z pięciu placówek - czterech wałeckich oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Różewie - ustnie odpowiadali na pytania, wykazując się wiadomościami opisanymi w wymaganiach postawy programowej kształcenia ogólnego - w częściach dotyczących zarówno języka polskiego, jak i historii.
Pierwsze miejsce zajął dwuosobowy zespół reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki, a także słodycze, opiekunowie zaś - podziękowania.

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”