- - - - - -
A+ R A-

Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta pedagogiczny mgr Aleksandra Królak, mgr Marta Załucka-Górecka

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zwane także terapią pedagogiczną, prowadzone są dla uczniów, którzy:

  • posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem do udziału w tych zajęciach;
  • zostali wytypowani przez nauczycieli przedmiotu;
  • zostali zakwalifikowani w wyniku diagnozy przeprowadzonej na terenie szkoły przez terapeutę pedagogicznego.

Celem zajęć jest pomoc w przezwyciężeniu trudności edukacyjnych, budowaniu adekwatnej samooceny, stworzeniu możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego. Pracujemy metodami aktywnymi, które angażują wszystkie zmysły, łączą w sobie zabawę i współpracę w grupie.

Na zajęciach razem doskonalimy:  poprawny zapis ortograficzny wyrazów, technikę czytania i rozumienie czytanego tekstu, charakter pisma, trenujemy koncentrację i pamięć, pomagamy przełamać strach przed publicznymi występami, takie jak: odpowiedź ustna, głośne czytanie, recytacja, poznajemy różne sposoby nauki.

Uczniowie biorą także aktywny udział w konkursach, warsztatach i imprezach organizowanych przez wałecki oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, którego siedziba mieści się w naszej szkole.

Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Królak oraz mgr Marta Załucka-Górecka

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

  • prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
  • rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
  • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Plan pracy terapeuty pedagogicznego:

mgr Aleksandra Królak, mgr Marta Załucka-Górecka

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

 

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”