- - - - - -
A+ R A-

Konkursy

NASZE SUKCESY W WOJEWÓDZKICH


I OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH

 

Rok 1995/1996

Finaliści:

Marcin Wysocki - Konkurs Wiedzy Plastycznej

 

Rok 1996/1997

Finaliści:

Łukasz Filipczuk-  Konkurs Wiedzy Plastycznej

Arkadiusz Ruth- Konkurs Biologiczny

                            -Konkurs Ekologiczny

Katarzyna Sokołowska  -Konkurs Biologiczny

Laureaci:

Piotr Literacki – Konkurs Wiedzy Plastycznej

Marcin Wysocki - Konkurs Wiedzy Plastycznej

 

Rok 1997/1998

Finaliści:

Marcin Wysocki – Konkurs Geograficzny

                                -Konkurs Biologiczny

Agata Iżyk –Konkurs Historyczny

                     -I miejsce w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Polska moją Ojczyzną,                      

                       wspólnym domem – Europa”

Łukasz Filipczuk- Konkurs Polonistyczny

Agnieszka Ostrowska –Konkurs Polonistyczny

Michalina Hering –Konkurs Polonistyczny

Joanna Talarek –Konkurs Polonistyczny

Laureaci:

Łukasz Filipczuk  - Konkurs Geograficzny

Maciej Blomberg – Konkurs Matematyczny

Maksymilian Graś - Konkurs Wiedzy Plastycznej

Witold Łuszczyk-  Konkurs Wiedzy Plastycznej

Krzysztof Wszędyrówny - Konkurs Wiedzy Plastycznej

Agata Iżyk- Konkurs Wiedzy Plastycznej

 

Rok 1998/1999

Finaliści:

Maksymilian Graś –Konkurs Biologiczny

Laureaci:

Maksymilian Graś – Konkurs Chemiczny

Tomasz Kruczyński – Konkurs Wiedzy Plastycznej

Anna Warzecha– Konkurs Wiedzy Plastycznej

Joanna Korecka– Konkurs Wiedzy Plastycznej

Krzysztof Wszędyrówny– Konkurs Wiedzy Plastycznej

 

Rok 2000/2001

Laureaci:

Tomasz Kruczyński – Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów

Rok 2002/2003

Finaliści:

Martyna Piaskowska-  Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki dla uczniów szkół  

                                         podstawowych

Michał Terefenko – Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów

Rok 2003/2004

Laureaci:

Piotr Sacha- Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

Jakub Leszczyński- Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

 

Rok 2004/2005

Finaliści:

Hanna Szymczak  -  Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki dla uczniów szkół 

                                  podstawowych

Grzegorz Wojciechowski –Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów

Marcin Więckowski – Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

Marcin Falkowski – Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

                                  -Konkurs Polonistyczny dla Gimnazjalistów

Piotr Sacha – Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie dla gimnazjalistów

Sylwia Dorocińska – Konkurs Polonistyczny dla Gimnazjalistów

Iwona Ejankowska -  Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów

 

Rok  2005/2006

Finaliści:

Małgorzata Szymczak - Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

                                        -Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów

Marcin Więckowski - Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

 

Rok 2006/2007

Finaliści:

Magdalena Nowak  -  Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki dla uczniów szkół  

                                       podstawowych

                                     -  Konkurs Matematyczny z Elementami Przyrody dla uczniów szkół  

                                        podstawowych

Katarzyna Wankiewicz – Konkurs Matematyczny z Elementami Przyrody dla uczniów szkół 

                                           podstawowych

Justyna Chruścicka – Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów

                                     - Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

Maciej Woda - Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie dla gimnazjalistów

                         - Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów

                         - Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

Hanna Szymczak – Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów

                               - Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów

Joanna Wójcicka - Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów

Laureaci:

Maciej Woda – Konkurs Polonistyczny dla Gimnazjalistów

Martyna Piaskowska –Konkurs Polonistyczny dla Gimnazjalistów

                                      - Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

 

Rok 2007/2008

Finaliści:

Dominika Kwiatkowska –Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki dla uczniów szkół

                                            podstawowych

Sylwia Ścibek - finalistka Konkursu Języka Angielskiego Bell Szczecin pod patronatem 

                            Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Małgorzata Olszewska – finalistka Konkursu Języka Angielskiego Bell Szczecin pod patronatem 

                                            Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Hanna Szymczak - Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów

Jan Mikołajczak –Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów

Jagoda Karalus - Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

 

Laureaci:

Hanna Szymczak – Konkurs Polonistyczny dla Gimnazjalistów

 

Rok 2008/2009

Finaliści:

Katarzyna Wankiewicz –Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów

Marcin Ulmanek –Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów

Marcin Bondziul –Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów

                              - Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów

Laureaci:

Klaudia Kozłowska- Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów

 

Rok 2009/2010

Finaliści:

Magdalena Nowak –Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów

Katarzyna Zalewska –Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów

Kamil Spychalski –Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów

 

Laureaci:

Martyna Gałas – laureatka I stopnia testu V edycji konkursu biologiczno – przyrodniczego „Test

                                Biologia Plus” organizowanego przez Oxford Educational

Justyna Szymczak  - Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki dla uczniów szkół

                                    podstawowych

Natalia Chruścicka –Konkurs Polonistyczny dla Gimnazjalistów

 

Rok  2010/2011

Finaliści:

Natalia Kuleta –wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Szkoła moich marzeń”

Kamil Spychalski - Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów

Laureaci:

Jakub Polak –Konkurs Fizyczny dla gimnazjalistów

Paweł Sadlej- Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

Martyna Gałas – wyróżnienie w finale Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „Słowo daję”

 

Rok 2011/2012

Finaliści:

Krystian Gątarek –Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów

Jakub Kisielnicki – Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów

Paweł Sadlej- Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie dla gimnazjalistów

Justyna Szymczak –Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie dla gimnazjalistów

Weronika Marud - Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego „Słowo daję”

Laureaci:

Weronika Marud – Konkurs Matematyczny z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych

Olga Kochaniec- Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów

 

Rok 2012/2013

Finaliści:

Julia Jabłońska - Konkurs Matematyczny z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych

Joanna Babska-  Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów

                             -Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów

Katarzyna Martusewicz- Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów

Natalia Pawłowska –Konkurs Fizyczny dla gimnazjalistów

                                     -Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów

Justyna Szymczak -  Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie dla gimnazjalistów

Karol Kraczkowski –I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie Lokalnym i Województwie                     

                                   Zachodniopomorskim organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie

Laureaci :

Justyna Szymczak –Konkurs Polonistyczny dla Gimnazjalistów

 

Rok 2013/2014

Finaliści:

Natalia Spodniewska  - Konkurs Matematyczny z Elementami Przyrody dla uczniów szkół

                                          podstawowych

Damian Marchlewski –Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

Mateusz Kubiatowicz –Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie dla  

                                          gimnazjalistów

Oliwia Klimenko –Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów

                                   - Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów

Adrianna Promińska –Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów

                                       - Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów

Laureaci:

Agata Sacha – Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki dla uczniów szkół

                          podstawowych

Weronika Marud –Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

 

Rok  2014/2015

Finaliści:

Natalia Spodniewska  - Konkurs Matematyczny z Elementami Przyrody dla uczniów szkół

                                          podstawowych

Rok 2015/2016

Finaliści:

Julia Wojdylak –finalistka ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty w 

                             Krakowie pt. „Losy Bliskich i Dalekich. Życie Polaków  w latach 1914 -1989”

Agata Miękus – Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki dla uczniów szkół

                             podstawowych

Nikola Każak –Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów

Kajetan Gałęziowski –Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie dla gimnazjalistów

Konrad Pora   - Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów

Aleksandra Mliczek –Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów

Laureaci:

Aleksandra Mliczek  –Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów

                                       - Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów

Aleksandra Janicka - I miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty

                                      w Krakowie pt. „Losy Bliskich i Dalekich. Życie Polaków  w latach 1914 -1989”

Rok 2016/2017

Finaliści:

Nadia Szczepko –Konkurs Matematyczny z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych

Aleksander Kominek –Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki dla uczniów szkół

                                         podstawowych

Katarzyna Gębala –Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów

Agata Sacha –Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów

Julia Krawczyk –Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów

Nikola Każak –Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów

Laureaci:

Weronika Gryglewska  –Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki dla uczniów szkół

                                            podstawowych

Rok 2017/2018

Finaliści:

Weronika Gryglewska -Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

Alicja Promińska- Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

Nadia Szczepko - Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

Piotr Długosz - Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

Maciej Czaszyński - Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla gimnazjalistów

Katarzyna Zawisza -Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów

Klaudia Bezler - Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów

Agata Sacha - Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów

Agata Sacha – Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów

Julia Bratkowska -Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów

Laureaci:

Agata Sacha - Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów

Julia Bratkowska – Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów

 

Rok 2018/2019

Finaliści:

Nadia Szczepko –Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych

Marcel Przygocki - Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych

Agata Miękus - Konkurs Języka Polskiego dla gimnazjalistów

Laureaci:

Weronika Gryglewska -Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

Maciej Czaszyński - Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla gimnazjalistów

 

Rok 2019/2020

Finaliści:

Lena Biela - Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

Ryszard Radzik - Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych

Wojciech Topyła - Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

 Piotr Długosz - Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

Gabriel Krawczyk- Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół podstawowych

Oliwia Nitka - Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Laureaci:

Oliwia Nitka  - Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

Aleksander Kominek - Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych

Oskar Malak - Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych

 

Rok 2020/2021

Finaliści:

Lena Biela - Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

Ryszard Radzik - Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych

                              Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół podstawowych

Jan Stępień - Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych

Klaudia Galant  - Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Laureaci:

Lena Biela - Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

 

Rok 2021/2022

Finaliści:

Katarzyna Bratkowska - Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

Damian Berndt -Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Amelia Nitka - Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

Magdalena Sadlej - Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

Ryszard Radzik –Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych

Jan Stępień - Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych

Laureaci:

Magdalena Sadlej - Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych


Rok 2022/2023

Laureaci : 

Magdalena Sadlej - Wojewódzki Konkurs Geograficzny, Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 
Krystian Prokopowicz – Wojewódzki Konkurs Geograficzny

Finaliści : 

Jerzy Domińczak - Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
   
Magdalena Sadlej - Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Irena Dereszewicz – Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 

Alicja Borchardt - Wojewódzki Konkurs Biologiczny

Bartosz Żerebiło – Wojewódzki Konkurs Biologiczny

Jan Radzik - Wojewódzki Konkurs Historyczny   

Konrad Woźniak – Wojewódzki Konkurs Historyczny

 

 

Inne konkursy:

2008/2009

III miejsce w finale wojewódzkim „Moja szkoła w Unii Europejskiej” : zespół w składzie: Joanna Strażnikiewicz, Joanna Soszyńska, Stefan Biernacki

2009/2010

11 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie MIX z Geografii zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej – Dariusz Kuc

2014/2015

Alicja Kubiak  kl. Vc – I miejsce w ogólnopolskim konkursie na grafikę komputerową „Cztery pory roku”

Grzegorz Janowski kl. Va – I miejsce w ogólnopolskim konkursie na grafikę komputerową „Jajko Wielkanocne”

Kangur –konkurs matematyczny

1997 –Ewa Blomberg –nagroda I rzędu -wycieczka do Hyde Parku

            -Maciej Blomberg –nagroda II rzędu –wycieczka w Tatry

1998 - Maciej Blomberg- wyróżnienie

1999 - Ewa Blomberg -wyróżnienie

2002 – Marcin Grycz i Anna Jurczyszyn –nagrody I rzędu – wycieczka do Legolandu

2004 - Marcin Falkowski – nagroda rzeczowa

2005 -Karolina Korczyc –wyróżnienie

2006 - Magdalena Nowak - wyróżnienie

 2009- wyróżnienia: Adrianna Promińska, Szymon Szuberla, Małgorzata Sierbin, Julita Wiśniewska

2010– wyróżnienia: Damian Marchlewski, Jakub Polak

2001 –Marcin Łojewski-  IX miejsce w województwie zachodniopomorskim w konkursie Alfik matematyczny

 

Mały Finał Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „Słowo daję”:

2008/2009

Aleksandra Płochocka III miejsce

2010/2011

Martyna Gałas – I miejsce

Klaudia Grabowska – III miejsce

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny

Szkoła Podstawowa 

Martyna Gałas - wyróżnienie  2010/2011

Weronika Marud - 2011/2012

 

Finaliści ogólnopolskich konkursów recytatorskich:

Szkoła Podstawowa 

Mieszko Migas

Agata Sacha- wyróżnienie (2012/2013)

Julia Olędzka(2017/2018)

Mikołaj Dzierża (2017/2018)

Gimnazjum

Małgorzata Mikołajczak - wyróżnienie

Aleksandra Kamińska

Patrycja Pluta

Małgorzata Sierbin

 

 

 

 

 

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”