- - - - - -
A+ R A-

Wydarzenia

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI                                                                        Nasza szkoła uczestniczy w Narodowym Programie  Rozwoju Czytelnictwa, który umożliwi nam zakup  nowych książek do biblioteki szkolnej za kwotę 15 000 zł.
Zaproponuj 10 tytułów książek, z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Pamiętaj, że nie mogą być to podręczniki, lektury szkolne czy słowniki.
Niech to będą książki, które chciałbyś, aby przeczytał Twój uczeń/Twoje dziecko!


 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

 DLA UCZNIÓW

  Nasza szkoła uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, który umożliwi nam zakup  nowych książek do biblioteki szkolnej za kwotę 15 000 zł.
Zaproponuj 10 tytułów książek, które mają być zakupione  do biblioteki szkolnej. Pamiętaj, że nie mogą być to  podręczniki, lektury szkolne czy słowniki.
Niech to będą  książki, o przeczytaniu których marzysz!

 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z radością informujemy, iż nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych". W ramach programu zakupione zostaną nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Szkoła na zakup książek otrzymała 15.000 złotych!

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”