- - - - - -
A+ R A-

Wydarzenia

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z radością informujemy, iż nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych". W ramach programu zakupione zostaną nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Szkoła na zakup książek otrzymała 15.000 złotych!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.             

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Operator priorytetu - Biblioteka Narodowa

Celem priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne będą na stronie Biblioteki Narodowej: http://www.bn.org.pl/

Priorytet 2 - Infrastruktura bibliotek 2016–2020                                                                                                                                                             
Operator priorytetu – Instytut Książki w Krakowie

Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem  budynków bibliotek. Wszystkie informację na temat Priorytetu dostępne są na stronie Instytut Książki: http://www.instytutksiazki.pl/infrastruktura-2016,biblioteki.html

Priorytet 3 - Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Informację na temat priorytetu dostępne są na stronie MEN: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

O programie

W efekcie zaniku przyzwyczajenia do czytania książek wśród Polaków powstał „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Jest to przedsięwzięcie mające na celu promowanie aktywnych postaw czytelniczych głównie poprzez zakup nowych książek dla bibliotek szkolnych i publicznych, a także rozbudowę ich nowoczesnej infrastruktury. Ponadto program wspiera rozwój zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Inicjatywa przedsięwzięcia wyszła od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś jego wykonawcą jest Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Priorytetem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest rozwój postaw czytelniczych głównie wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim ugruntowanie ich zainteresowania czytaniem książek także w czasie wolnym. Z badania Biblioteki Narodowej z 2014 roku wynika, że postawy czytelnicze kształtują się przeważnie w czasie wczesnoszkolnym, natomiast większość dzieci i młodzieży z mniejszych miast oraz wsi ma ograniczony dostęp do pozycji dla nich atrakcyjnych, także do nowości wydawniczych. Jednocześnie ustalono, że największy wpływ na kształtowanie życia kulturalnego w lokalnych obszarach mają biblioteki publiczne. Dlatego zdecydowano się wprowadzić specjalne dotacje z funduszu państwa na rzecz zakupu książek dla bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych, szczególnie pozycji niebędących podręcznikami. Dotacja umożliwi skompletowanie w zbiorach najświeższych, atrakcyjnych nowości wydawniczych, będzie to również szansa na wymianę starych i uszkodzonych książek dla dzieci oraz lektur szkolnych. Istotne jest, by książki dla młodzieży odpowiadały ich bieżącym zainteresowaniom, były atrakcyjne wizualnie, dostosowane do indywidualnych potrzeb zarówno osób nieczytających w ogóle, jak i tych już zaznajomionych z książką.

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”