- - - - - -
A+ R A-

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZO-FOTOGRAFICZNEGO

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU
CZYTELNICZO-FOTOGRAFICZNEGO

„SLEEVEFACE - UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”  DLA KLAS IV-VIII

       1 marca 2022 r. został ogłoszony Szkolny Konkurs Czytelniczo-Fotograficzny „Sleeveface - Ubierz się w książkę”  dla klas IV-VIII.
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie zdjęcia z książką techniką „sleeveface” w dowolnej przestrzeni. Należało wykonać fotografię osoby, której twarz zasłonięta będzie okładką książki, a reszta ciała wkomponowana zostanie w jej otoczenie. Wybór okładki do fotografii był dowolny, a tło zależało od inwencji autora

i interpretacji tytułu fotografowanej książki.
Każdy z uczestników mógł zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace fotograficzne.

       Celem konkursu było
popularyzowanie czytelnictwa oraz wzrost zainteresowania uczniów zbiorami biblioteki, rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni, zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji.

6 kwietnia 2022 r. jury w składzie Pani Grażyna Szulga i Pani Mariola Płotka nagrodziły następujące osoby:

I miejsce - Maja Kokowicz klasa V a  oraz Zuzanna Kluzek klasa V a
II miejsce – Laura Wawczak klasa V a  oraz Ewa Pańczyk klasa V a
III miejsce – Julia Matuszczak klasa VIII b oraz Karol Haracewiat klasa IV a
Wyróżnienie – Joanna Szczerba klasa VII a.

Dyplomy oraz nagrody książkowe wręczyła uczniom dyrektor szkoły Pani Violetta Kamińska.
Nagrody książkowe zakupione zostały w ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.
Zapraszam do obejrzenia fotogalerii nagrodzonych prac.     Mariola Żołnacz

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ KOT CUKIEREK” dla klas I-III

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MÓJ KOT CUKIEREK” dla klas I-III.

Cele konkursu:

- uświetnienie spotkania z pisarzem Waldemarem Cichoniem,
- promowanie czytelnictwa - zainteresowanie literaturą Waldemara Cichonia,
- poznanie przygód kota Cukierka,
- rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci.

Adresaci konkursu: uczniowie klasy I-III

Warunki uczestnictwa:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie postaci kota Cukierka, bohatera serii książek Waldemara Cichonia według własnego pomysłu.
 2. Uczniowie wykonują prace w formie płaskiej wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika) lub przestrzennej.
 3. Pracę plastyczną należy podpisać: imię, nazwisko, klasa.
 4. Termin dostarczenia prac do biblioteki szkolnej: 8 kwietnia 2022 r.
 5. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 6. Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez
 7. Kryteria oceny gotowych prac plastycznych: zgodność z tematyką konkursu, jakość wykonania, pomysłowość.
 8. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13 kwietnia 2022 r.
 10. Nagrodzone prace będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły
  i facebooku.

 

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie i życzę powodzenia!

                                                                                Mariola Żołnacz

 

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”