- - - - - -
A+ R A-

Rada Rodziców

Rada Rodziców  działająca przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wałczu,  Dolne Miasto 14 a

Przewodnicząca Rady Rodziców : Marta Wilińska

Zastępca Przewodniczącej : Jarosław Konopka

Skarbnik : Marta Maraszek-Nocuń

Sekretarz : Damian Stępień

 

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW
SZANOWNI RODZICE, WYCHOWAWCY, PEDAGODZY !

Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy finansowej, dofinansowanie, zapomogi dla naszych uczniów prosimy składać w sekretariacie szkoły do teczki Rady Rodziców.
W każdy pierwszy wtorek miesiąca (tak, jak są spotkanie klasowe) przedstawiciele Rady Rodziców będą rozpatrywać złożone wnioski.

Do wniosku należy dołączyć:
-numer telefonu
-opinię nauczyciela, opiekuna.

 

Komunikat Rady Rodziców
Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców apeluje o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców.

Każda klasa, która wpłaci pieniądze do końca stycznia 2019 r. i zbierze  80% wszystkich wpłat
otrzyma  zwrot  pieniędzy w wysokości 50 % wpłaconej kwoty na RR, którą przeznaczy na  potrzeby uczniów i klasy.

 

Rada Rodziców apeluje o dokonywanie wpłat na komitet rodzicielski!
Składki w kwocie 20 zł za 1 dziecko, a w przypadku 2 i więcej jednorazowo 30 zł.
Dzięki Państwa wpłatom będziemy mogli wspierać i nagradzać inicjatywy naszych dzieci!
Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto: 65 1320 1830 7800 0616 2000 0001
Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 5 78-600 Wałcz Dolne Miasto 14a

 

Szanowni Rodzice !
Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali wpłaty na Radę Rodziców. Jednocześnie zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby dokonywali płatności. Wpłaty przyjmujemy przez cały rok, ale jeżeli chcieliby Państwo odzyskać  50 % wpłaconej kwoty – to przypominamy , że należy dokonać płatności do 31 stycznia 2019r. w 80%.

Dlaczego warto płacić składki na Radę Rodziców:

  1. Ponieważ środki trafiają z powrotem do Państwa dzieci w formie nagród na konkursy plastyczne, fotograficzne, polonistyczne, informatyczne itp.
  2. Finansowanie czerwcowego festynu.
  3. Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym.
  4. Dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych.
  5. Pasowanie Pierwszoklasistów (dyplomy, kosze z owocami);
  6. Bal Karnawałowy i zabawy dla najmłodszych dzieci.
  7. Dofinansowujemy wyjścia do kina/ teatru/ wycieczki na podstawie podań składanych przez wychowawców.
  8. Zakupujemy nagrody na koniec roku dla najlepszych uczniów klas IV- VIII oraz gimnazjum oraz upominki dla dzieci.
  9. Pomagamy dzieciom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  10. Dofinansowujemy działalność i konkursy kółek zainteresowań – m. in. plastycznego, drużyny harcerskiej, języków obcych itp.

Chcemy Państwa zapewnić, że wydatki są rozsądne a przede wszystkim sprawiedliwe dla wszystkich roczników uczniów. Nasza praca w Prezydium jest społeczna. Dzięki Państwa wpłatom możemy sprawić, że nauka naszych dzieci w szkole będzie atrakcyjniejsza.


Rachunek bankowy Rady Rodziców: 65 1320 1830 7800 0616 2000 0001


DZIĘKUJEMY!
Prezydium Rady Rodziców przy SP nr 5 w Wałczu

 

 

 

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”