- - - - - -
A+ R A-

Rada Rodziców

Rada Rodziców  działająca przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wałczu,  Dolne Miasto 14 a

Przewodnicząca: Marta Wilińska
Zastępca przewodniczącej: Jarosław Konopka
Sekretarz: Marta Nocuń
Skarbnik: Małgorzata Marud
Członek: Justyna Czuba

 

Rada Rodziców apeluje o dokonywanie wpłat na komitet rodzicielski!
Składki w kwocie 20 zł za 1 dziecko, a w przypadku 2 i więcej jednorazowo 30 zł.

Dzięki Państwa wpłatom będziemy mogli wspierać i nagradzać inicjatywy naszych dzieci!
Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto: 23 1320 1830 3209 3500 2000 0001
Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 5 78-600 Wałcz Dolne Miasto 14a

 

Komunikat Rady Rodziców

Szanowni Rodzice!
Rada Rodziców apeluje
o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców.
Każda klasa, która wpłaci pieniądze do końca grudnia  2017r. i zbierze  80% wszystkich wpłat otrzyma  zwrot  pieniędzy
w wysokości 50 % wpłaconej kwoty na RR, którą przeznaczy na  potrzeby uczniów i klasy.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice !

Na co trafiają pieniądze z budżetu Rady Rodziców?
- dofinansowanie konkursów i imprez
o charakterze ogólnoszkolnym,
- dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych,
- dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach,
- częściowe dofinansowania do wycieczek klasowych dla uczniów,
- zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów (książki, listy gratulacyjne, dyplomy, teczki na świadectwa itp.)
- zakup książek i pomocy dydaktycznych
do biblioteki szkolnej a także zakup ćwiczeń dla uczniów
- różnego rodzaju dofinansowania dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

 

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW
SZANOWNI RODZICE, WYCHOWAWCY, PEDAGODZY !

Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy finansowej, dofinansowanie, zapomogi dla naszych uczniów prosimy składać w sekretariacie szkoły do teczki Rady Rodziców. W każdy pierwszy wtorek miesiąca (tak, jak są spotkanie klasowe) przedstawiciele Rady Rodziców będą rozpatrywać złożone wnioski.

Do wniosku należy dołączyć:
-numer telefonu
-opinię nauczyciela, opiekuna

Bartek

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu„Z nim zawsze jest o czym pogadać, ma oryginalne poczucie humoru.”

Dawid

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „D.D. ,,Do tańca i do różańca”, fajowy facet.”

Piotr

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Ma szansę zostać poliglotą.”

Krystian

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Dobry kolega, można na niego liczyć”

Małgorzata

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu „Lubi się gimnastykować”