- - - - - -
A+ R A-

Powiatowy Konkurs "NA JĘZYKACH"

 

Regulamin Powiatowego Interaktywnego Konkursu
„NA JĘZYKACH”
o krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego
w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 • 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
  w Wałczu (dalej: „Organizator”).
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (dalej: „Uczestnik”).
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.sp5.walcz.pl.
 1. Materiały konkursowe opracowywane są przez nauczycieli języków obcych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu

 

 • 2.CELE I ZASADY KONKURSU
 1. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem obcym, motywowanie
  do nauki języków obcych, kształtowanie tolerancji wobec innych narodów, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swojej wiedzy nt. krajów danego obszaru językowego, rozwijanie uzdolnień uczniów, podniesienie samooceny uczniów, poszerzenie kompetencji informatycznych.
 2.  Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej (poziom A1- B1)
  jak i wykraczające poza nią, oraz podstawowe wiadomości z historii i kultury krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.
 3. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 uczniów. Uczestników typują i zgłaszają w podanym terminie szkoły podstawowe.
 4. Zgłoszenia uczniów do konkursu należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie
  do 6 listopada 2023r. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie uzupełnionego załącznika nr 1 z dopiskiem KONKURS „NA JĘZYKACH”  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Konkurs odbędzie się dnia 15 listopada 2023 r., o godzinie 1000 w siedzibie Organizatora.
 6. Konkurs posiada formę interaktywnych zadań testowych – Aplikacja KAHOOT - sprawdzających stopień opanowania wiedzy kulturoznawczej dotyczącej krajów  angielskiego i niemieckiego obszaru językowego (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandia, Kanada, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Niemcy, Austria, Liechtenstein, Szwajcaria).
 7. Każdy uczeń rozwiązuje zadania konkursowe  indywidualnie z wykorzystaniem prywatnego telefonu lub tabletu, będącego własnością Organizatora.
 8. Konkurs składa się z jednego etapu. Konkurs trwa ok. 60 minut. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na 50 pytań. Czas przeznaczony na odpowiedź na jedno pytanie - 30 s.
  Do zwycięstwa w Konkursie liczy się szybkość i poprawność udzielanych odpowiedzi.

 

 • 3.WYNIKI KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Organizator powoła Komisję Konkursową, w której skład wchodzą Dyrektor oraz nauczyciele języków obcych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu.
 1. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu w siedzibie Organizatora.

 

 1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla uczniów z najlepszymi wynikami, kolejno za miejsca I, II, III. Uczniowie ci otrzymają dyplomy oraz tytuł laureata.
 2. Wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz
  na profilu Organizatora w mediach społecznościowych.

 

 • 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Rodzice uczniów przystępujących do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Opiekun uczniów z danej szkoły dostarcza podpisane zgody rodziców/prawnych opiekunów uczniów (zał. 2) do Organizatora najpóxniej w dniu Konkursu.
 2. Rodzice laureatów wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości ich nazwisk (na stronie internetowej i profilu Organizatora w mediach społecznościowych).
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1lit.a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1/ z 4.5.2016, RODO),  ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191 z późn. zm.)
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Dodatkowych informacji udzielają:
  Łucja Maślany 607 389 678
  Anna Krekora 660 785 874

 

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”