- - - - - -
A+ R A-

Najlepszy sportowiec

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WAŁCZU

Cel :

 1. Celem przyznania Tytułu jest wyłonienie najlepszego sportowca szkoły podstawowej w kategorii dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym.
 2. Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły.
 3. Aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych.

Termin:

 1. Od 1 września do końca roku szkolnego. Zasady: Tytuł Najlepszego Sportowca Roku może otrzymać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu.

Zasady punktacji:

 1. Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych.
 2. W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu.
 3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca.
 4. Uczeń może również uzyskiwać punkty ,,na plus” za: a) Regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych. b) Ustanowienie rekordu szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych. c) Zachowanie fair – play podczas rywalizacji. d) Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych.
 5. Uczeń może uzyskiwać punkty ,,na minus” za: a) Odmowę wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach. b) Prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia – pali papierosy, spożywa alkohol oraz inne używki. c) Używa wulgaryzmów.
 6. Uczeń, którego zachowanie nie ulega zmianie (tzn. ponownie zostaje udowodnione prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia) zostaje wycofany z udziału w konkursie i traci wszystkie uzyskane punkty.
 7. O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich liczby ilość startów oraz najlepszy wynik (dotyczy zawodów szkolnych wynikających z kalendarza SZS).

Nagrody:

 1. Zwycięzcy rywalizacji w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz tytuł Najlepszego Sportowca Roku.

Postanowienia końcowe:

 1. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego.
 2. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
 3. Aktualny wykaz uczniów z punktacją wraz z regulaminem zamieszczany będzie na gazetce sportowej.
 4. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.

 

PUNKTACJA DO REGULAMINU NA TYTUŁ NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WAŁCZU