- - - - - -
A+ R A-

Wizja szkoły

Szkoła Podstawowa nr 5 to zespół uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników darzących się zaufaniem i ściśle ze sobą współpracujących. Miejsce bezpieczne i sprzyjające rozwojowi dzieci. Nauka i praca odbywa się w atmosferze życzliwości, zrozumienia i wszechstronnej pomocy. Szkoła dąży do tego, aby jej działania były spójne z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli. Podstawowym zadaniem naszej placówki jest kształcenie i wychowanie uczniów do odpowiedzialności za siebie i innych. Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz predyspozycjami tak, aby byli przygotowani do pracy i życia w społeczeństwie. Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie ich pasji i uzdolnień. Nasi pracownicy to kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

Franek

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Wie jak rozśmieszać.”

Paweł

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Jest przyjacielski.”

Nikodem

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Jest jak Lewandowski.”

Nikodem

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Lubi rozśmieszać.”