- - - - - -
A+ R A-

Historia szkoły

Historia Szkoły

         Decyzja o powstaniu w Wałczu nowej szkoły podstawowej zapadła w latach osiemdziesiątych, po burzliwych dyskusjach na szczeblu wojewódzkim.  Wkrótce rozpoczęto budowę.
         Wyznaczono i osuszono teren, wylano fundamenty, wkopano słupy żelbetonowe i pozostawiono w tym stanie budowę na wiele lat bez zabezpieczenia, z powodu braku funduszy na jej kontynuację. Lata dziewięćdziesiąte okazały się nieco łaskawsze dla zapomnianej i zdewastowanej inwestycji. W okrojonym znacznie projekcie, bez planowanego wcześniej basenu i hali sportowej, szkołę buduje się dalej. Skromne środki przeznaczone na ukończenie inwestycji powodują, że na wyposażenie zostaje już tylko niezbędne minimum. W dniu 1 września w szkole nie ma jeszcze wszystkich ławek i tablic, a klasopracownie nie są wyposażone w podstawowe pomoce naukowe. Szkoła jest jeszcze nieukończona. Wciąż w budowie są hala sportowa i budynek administracyjny. Jednakże aktem założycielskim powołuje się z dniem 1 września 1994 roku Szkołę Podstawową nr 5 w Wałczu.
Dyrektorem szkoły zostaje Teresa Malinowska, która w dniu 19 sierpnia 1994 roku otwiera pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Tu również odbywa się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1994/1995, który rozpoczęło 31 nauczycieli, 8 pracowników obsługi i administracji oraz 560 uczniów.
Praca odbywała się w 20 oddziałach klasowych od klasy pierwszej do szóstej.
         W miarę upływu lat przybywały oddziały klas siódmych i ósmych. W roku szkolnym 1996/1997 szkołę opuściło 85 pierwszych absolwentów z klas ósmych.

         Z roku na rok, dzięki zaangażowaniu dyrektora oraz całego grona pedagogicznego szkoły, przybywa wyposażenia, sprzętu oraz niezbędnych pomocy naukowych. We wrześniu 1998 roku oddano do użytku blok administracyjny, w którym znajdują się biblioteka, czytelnia, sekretariat, gabinet dyrektora oraz miejsce na stołówkę.
         W wyniku reformy oświatowej we wrześniu 1999 roku powstaje Gimnazjum nr 1 w Wałczu, które dzieli budynek z istniejącą już od pięciu lat szkołą podstawową.
         Dyrektorem nowo powstałej szkoły, w której zatrudnionych jest 14 nauczycieli, zostaje Bogdan Wankiewicz.

Naukę w gimnazjum rozpoczyna 145 uczniów w sześciu oddziałach.

          Pierwsi absolwenci opuścili gimnazjum w roku szkolnym 2001/2002 w liczbie 146 osób. W tym samym roku ukończona została budowa upragnionej hali widowiskowo- sportowej. Uroczyste otwarcie najnowocześniejszego tego typu obiektu w Wałczu nastąpiło 12 listopada 1999 roku.

         W następnych latach szkoła wzbogaca się o nowoczesny kompleks zewnętrznych obiektów sportowych: tartanową bieżnię LA o długości 120m, skocznię w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, rozbieg do skoku o tyczce oraz wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych.

         W wyniku decyzji administracyjnej władz miasta Wałcza z dniem 1 września 2003 roku zostaje założony Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Gimnazjum nr 1.
Na stanowisko dyrektora zespołu zostaje powołana Janina Wiśniewska, kierująca 63 osobowym zespołem nauczycieli. Następnie funkcję dyrektora pełniła Jadwiga Kontowicz- Łuszczyk.

         Obecnie, dzięki licznym inwestycjom, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu to nowoczesna placówka mogąca poszczycić się odpowiednio wyposażoną bazą dydaktyczno- socjalną. Wysokiej klasy obiekty sportowe, pracownie informatyczne, skomputeryzowana czytelnia, sprzęt multimedialny, w tym tablice interaktywne w wielu klasopracowniach w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, pozwalają na wypełnianie przez szkołę swych zadań na najwyższym poziomie.

W historii szkoły placówką kierowali następujący dyrektorzy szkoły:

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 5:
Dyrektor naczelny: mgr Teresa Malinowska-lata 1994 - 2003
Zastępca dyrektora: mgr Janina Wiśniewska- lata 1994 -2003

Dyrektorzy Gimnazjum nr 1
Dyrektor naczelny: mgr Bogdan Wankiewicz- lata 1999-2000
Dyrektor naczelny: mgr Piotr Marszałek lata- 2000 - 2003
Zastępca dyrektora: mgr Jadwiga Kontowicz Łuszczyk- lata 2001 -2003

Dyrektorzy Zespołu Szkół Miejskich nr 1:
Dyrektor naczelny pełniący obowiązki: mgr Janina Wiśniewska 2003-2004
Dyrektor naczelny: mgr Jadwiga Kontowicz- Łuszczyk - 2004 - 2017
Zastępca dyrektora: mgr Violetta Kamińska -2004 - 2017
Zastępca dyrektora: mgr Czesław Bacławski - 2004 – 2017

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 5:
Dyrektor naczelny pełniący obowiązki: mgr Violetta Kamińska- od 2017
Zastępca dyrektora: mgr Małgorzata Gałas- od 2017
Zastępca dyrektora: mgr Czesław Bacławski- od 2017

 

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”