- - - - - -
A+ R A-

Obiady

INFORMACJA

 Koszt obiadów w miesiącu lutym 2018 r. wynosi 80 zł ( 20 dni x 4 zł)

Termin opłat za obiady za miesiąc styczeń  do 12.02.2018r.

Prosimy o terminowe regulowanie należności!!!

Opłaty za obiady można dokonywać w sekretariacie szkoły codziennie

w następujących godzinach:

poniedziałek – wtorek                 1130  - 1530

środa – piątek                                730    - 1130

 

Regulamin  korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu

 

 Dyrektor Szkoły zarządza co następuje:

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI ( wydawalni posiłków):

 1. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłków w formie  obiadu.
 2. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
 3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy zatrudnieni w szkole.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Cena obiadu może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego w przypadku wzrostu kosztów przygotowania posiłków.
 2. Informacje dotyczące odpłatności za obiady oraz o zmianie ich wysokości,zamieszczane są w formie komunikatu w dzienniku elektronicznym, na tablicach informacyjnych (przed pokojem nauczycielskim, świetlicą, na stołówce szkolnej.
 3. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry.
 4. Osoby, które nie wniosą opłaty w terminie, do czasu uregulowania płatności - nie otrzymają posiłku.

III. ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Warunkiem uwzględnienia odliczeń od zapłaconej należności jest zgłoszenie nieobecności dziecka – odwołanie obiadów na określony czas należy zgłosić osobie odpowiedzialnej za zamawianie obiadów.
 2. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole spowodowana np. chorobą dokonuje się w następnym miesiącu odliczając dzień zgłoszenia.
 3. Brak zgłoszenia nie daje prawa do odpisu.
 4. W przypadku wyjazdu zorganizowanego ( np. wycieczki klasowej, zawodów) lub choroby ucznia, rodzic ma prawo odwołać bądź odebrać obiad ze stołówki szkolnej.

IV. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są od godziny 12.30 do 14.00.
 2. W szczególnych sytuacjach (powrót z zawodów, konkursów, wycieczek), w porozumieniu z personelem kuchni istnieje możliwość wydawania obiadów do godz. 14.30. Informacja powinna być przekazana w danym dniu do godz. 12.30

V. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Uczniowie spożywający posiłki przychodzą o wyznaczonej porze,
 2. Podczas oczekiwania na wydanie obiadu i podczas jego spożywania obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 3. W kolejce po posiłek wydawany w okienku (drugie danie), należy ustawiać się jeden za drugim, nie wolno wchodzić bez kolejki i potrącać innych.
 4. Po spożyciu obiadu brudne naczynia i sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce
 5. Uczeń zobowiązany jest do pozostawienia stołu w należytej czystości oraz do zasunięcia krzesła.

ŻYCZYMY SMACZNEGO cool

Zatwierdzam: Dyrektor Szkoły  - Violetta Kamińska

Bartek

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu„Z nim zawsze jest o czym pogadać, ma oryginalne poczucie humoru.”

Dawid

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „D.D. ,,Do tańca i do różańca”, fajowy facet.”

Piotr

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Ma szansę zostać poliglotą.”

Krystian

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Dobry kolega, można na niego liczyć”

Małgorzata

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu „Lubi się gimnastykować”