- - - - - -
A+ R A-

Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta pedagogiczny mgr Marta Skrzypczak-Wojtanek

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zwane także terapią pedagogiczną, prowadzone są dla uczniów, którzy:

  • posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem do udziału w tych zajęciach;
  • zostali wytypowani przez nauczycieli przedmiotu;
  • zostali zakwalifikowani w wyniku diagnozy przeprowadzonej na terenie szkoły przez terapeutę pedagogicznego.

Celem zajęć jest pomoc w przezwyciężeniu trudności edukacyjnych, budowaniu adekwatnej samooceny, stworzeniu możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego. Pracujemy metodami aktywnymi, które angażują wszystkie zmysły, łączą w sobie zabawę i współpracę w grupie.

Na zajęciach razem doskonalimy:  poprawny zapis ortograficzny wyrazów, technikę czytania i rozumienie czytanego tekstu, charakter pisma, trenujemy koncentrację i pamięć, pomagamy przełamać strach przed publicznymi występami, takie jak: odpowiedź ustna, głośne czytanie, recytacja, poznajemy różne sposoby nauki.

Uczniowie biorą także aktywny udział w konkursach, warsztatach i imprezach organizowanych przez wałecki oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, którego siedziba mieści się w naszej szkole.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali 114, trwają  45 minut. Mają formę indywidualną lub grupową.

Zajęcia prowadzi mgr Marta Skrzypczak-Wojtanek, nauczyciel języka polskiego, terapeuta pedagogiczny, przewodnicząca wałeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

  • prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
  • rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
  • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Godziny pracy terapeuty pedagogicznego:

Poniedziałek: 8:00 – 15:15

Wtorek: 8:00 – 15:15

Środa: 8:00 – 15:15

Czwartek 8:55 – 14:25

Piątek: 12:40 – 15:15

 

 

Bartek

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu„Z nim zawsze jest o czym pogadać, ma oryginalne poczucie humoru.”

Dawid

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „D.D. ,,Do tańca i do różańca”, fajowy facet.”

Piotr

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Ma szansę zostać poliglotą.”

Krystian

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Dobry kolega, można na niego liczyć”

Małgorzata

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu „Lubi się gimnastykować”