- - - - - -
A+ R A-

Dotknąć, poznać, zrozumieć ...

Projekt „Dotknąć, poznać, zrozumieć – podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie metody eksperymentu oraz narzędzi TIK w Szkole Podstawowej nr 5 w Wałczu” wdrażany będzie w latach 2017-2019. Jego celem jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych do zaistnienia na współczesnym rynku pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także rozbudzenie i poszerzanie zainteresowań przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi. W ramach projektu pozyskano 650 tys. zł. Środki te przeznaczone są na doposażenie klasopracowni matematyczno – przyrodniczych, pracowni informatycznej oraz utworzenie nowej, mobilnej, pracowni komputerowej, co ma posłużyć unowocześnieniu szkolnej bazy technologiczno – informacyjnej. Projekt będzie skierowany do wszystkich uczniów wyrażających chęć poszerzenia wiedzy z przedmiotów bloku matematyczno – przyrodniczego. Zakłada on także objęcie wszystkich uczniów szkoły zajęciami z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Projekt obejmie również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, tak, aby mogli rozwijać swój warsztat pracy w oparciu o nowoczesne technologie i metodę eksperymentu, a tym samym wpisać się w cele programowe projektu. Projekt zakłada rozbudowaną współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia, a także możliwość pozyskiwania wiedzy poprzez doświadczanie i wyjście poza szkolną ławę. W tym celu przewidziane jest organizowanie rajdów pieszych po najbliższej okolicy, wycieczki do Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 Koordynatorem merytorycznym projektu jest pani Ewa Bronowicka, a stanowisko rekrutatora – ewaluatora objęła pani Anna Potępa.
 
 

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”