- - - - - -
A+ R A-

Wydarzenia

Biegowe dyktando

Jak sprawić, żeby nauka ortografii i dyktando nie były nudne? To proste: zrobić dyktando biegowe! Uczniowie dobierają się w pary: jedna osoba dyktuje, druga biegnie jak najszybciej zapisać zapamiętany tekst. Ćwiczymy pamięć słuchową, koncentrację, znajomość pisowni wyrazów i zaspokajamy potrzebę ruchu. Drugi wariant: tekst dyktanda przyklejamy… na krześle, na którym siedzi uczeń. Aby przeczytać i zapamiętać treść, musi wstać z krzesła. Utrwalamy pisownię wyrazów, doskonalimy pamięć wzrokową, koncentrację i zaspokajamy potrzebę ruchu. Dzieciaki nawet nie zauważają końca zajęć. Dyktando biegowe wykorzystałam na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w różnych grupach. Wyszło świetnie!

Konkurs "Młody odkrywca"

W ramach realizowanego projektu „Dotknąć, poznać, zrozumieć – podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie metody eksperymentu oraz technologii TIK w Szkole Podstawowej nr 5 w Wałczu” ogłaszamy konkurs dla uczniów klas V, VI, VII i VIII.

Zadanie konkursowe:
Zaplanuj i wykonaj dowolne doświadczenie przyrodnicze. Powinno ono wiązać się z treściami omawianymi na lekcjach przyrody i biologii (może dotyczyć zjawisk fizycznych, przemian chemicznych lub badania wpływu różnych czynników na życie organizmów). Pomysł zaczerpnij ze szkolnego podręcznika, innych dostępnych źródeł (literatura, strony internetowe) lub własnych obserwacji z życia codziennego. Przeprowadzając doświadczenie staraj się postępować zgodnie z regułami metody naukowej. Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Przygotuj dokumentację z przeprowadzonego doświadczenia: 1) kartę doświadczenia – kartka formatu A4 z następującymi informacjami: - autor pracy (imię i nazwisko, klasa) - opis doświadczenia → cel wykonania doświadczenia, potrzebne materiały, przebieg doświadczenia i jego rezultat, wyjaśnienie prezentowanego zjawiska (zalecamy, aby w opisie uwzględnić problem badawczy, hipotezę, próbę kontrolną i badawczą oraz wnioski sformułowane na podstawie uzyskanych wyników) 2) cztery zdjęcia przedstawiające autora podczas wykonywania doświadczenia.
Przekaż przygotowaną dokumentację organizatorom konkursu.

Ostateczny termin złożenia dokumentacji doświadczenia - 10.12.2018r. (poniedziałek)

Nagrody:
Autorzy najciekawszych i właściwie udokumentowanych prac otrzymają nagrodę rzeczową i dyplom.
Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną oceny z przedmiotu przyroda lub biologia za wykonanie zadania dodatkowego.

Ogłoszenie wyników – 14.12.2018r. (piątek)

ORGANIZATORZY Barbara Kacprzak i Anna Potępa

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

Franek

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Wie jak rozśmieszać.”

Paweł

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Jest przyjacielski.”

Nikodem

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Jest jak Lewandowski.”

Nikodem

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Lubi rozśmieszać.”