- - - - - -
A+ R A-

Wydarzenia

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
21 marca rozkwita nie tylko wiosna.
Na naszych nogach pojawiają się kwieciste, różnobarwne skarpetki. Założenie takich skarpetek, najlepiej nie do pary, to sposób, żeby przypomnieć sobie, że między nami żyją osoby, które na co dzień zmagają się z poczuciem odrębności i niedopasowania. To osoby z trisomią 21. pary chromosomów, czyli z tak zwanym Zespołem Downa.
Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna – przypada na 21. dzień trzeciego miesiąca w roku, nawiązując do trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów, powodującego występowanie tej wady genetycznej.
Zaprezentowane zdjęcia świadczą o tym, że dzieci i młodzież naszej szkoły łączą się z osobami z Zespołem Downa i są pełne wyrozumiałości i wsparcia dla ich inności.
Aby lepiej zrozumieć problemy osób z Zespołem Downa uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć filmy, nawiązujące do tematu na you tube, klikając na wybrany z listy podanych linków.

Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony, aby dopomóc w ochronie różnorodności językowej na świecie. Od 1950 roku zanikło aż 250 języków, a obecnie 40 procent używanych współcześnie języków jest zagrożonych.
Nasza historia pamięta wydarzenia związane z zakazem używania języka ojczystego. Swobodny dostęp do mowy w języku polskim, teraz tak oczywisty, był ograniczany przez zaborców. Uczą nas o tym zarówno nauczyciele historycy jak i poloniści. Wystarczy przypomnieć sobie wydarzenia związane z rusyfikacją opisane w „Syzyfowych pracach” Stefana Żeromskiego lub germanizację znaną z lekcji historii.
Dlaczego obchodzimy ten dzień obecnie? Nie tylko po to, by chronić naszą mowę przed zniknięciem, ale przede wszystkim, by chronić polski język przed błędami, niechlujstwem i codziennym zaniedbaniem. Zapominalskim wyświetlaliśmy na szkolnym korytarzu, jakie są poprawne formy gramatyczne najczęściej popełnianych błędów. Zaciekawionym historią języka polskiego wysłaliśmy krótkie filmy do wyświetlenia na lekcjach. A dla utalentowanych artystycznych dusz ogłosiliśmy konkurs na plakat promujący język ojczysty.
Zwyciężczyniami zostały: Alicja Borchardt, Zuzanna Kałamaja, Maja Kokowicz i Angela Wilkiel, a ich prace można podziwiać na szkolnym korytarzu. Na artystki czekają nagrody.
Przygotowały: Irena Prus, Anna Topyła, Urszula Kraczkowska

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”