- - - - - -
A+ R A-

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS II-VIII

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
DLA KLAS II-VIII

„KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ!” – REKLAMA. 
                       zachęć kolegę, koleżankę do przeczytania książki!

Cele konkursu:
- Popularyzowanie czytelnictwa.

- Wzrost zainteresowania uczniów zbiorami biblioteki.
- Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni.

Adresaci konkursu: uczniowie klasy II - VIII.

Warunki uczestnictwa:
1
. Zadaniem uczestników konkursu jest zareklamowanie książki z biblioteki szkolnej.

2.Wybór książki – dowolny, zależy od własnych zainteresowań czytelniczych.
4. Praca musi być zgodna z tematyką konkursu.
5. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace.
6. Pracę konkursową można przedstawić w dowolnej formie: pracy plastycznej, pisemnej, plakatu, filmu, fotografii, prezentacji multimedialnej…
7. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej, podając: imię, nazwisko klasę oraz autora i tytuł reklamowanej książki.
8. Termin dostarczenia prac do biblioteki szkolnej: 20 marca 2023 r.
9. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
10. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace będące oryginalnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi pracami autorów.
11. Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
12.
Kryteria oceny gotowych prac: zgodność z tematyką konkursu, kreatywność, oryginalność.

13. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.
14.
Nagrodzone prace będą eksponowane na stronie internetowej szkoły i facebooku.

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie i życzę powodzenia!
                                                                                                       
                                                                                              Mariola Żołnacz

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”