- - - - - -
A+ R A-

Szkołą z Prawami Dziecka

2019 roku obchodzimy wyjątkową rocznicę – 30. rocznicę uchwalenia najważniejszego ma świecie dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka. W związku z tym najmłodsi uczniowie naszej szkoły, uczęszczający do szkolnej świetlicy, pod okiem pani Agaty Juszkiewicz, wzięli udział w projekcie UNICEF "Szkoła z Prawami Dziecka".

Celem projektu było: - zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka,
- zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,
- wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

Edukacja o prawach dziecka to niezwykle istotny element całego procesu kształcenia. Stanowi podstawę budowania otwartego na świat społeczeństwa obywatelskiego, dając dzieciom wiedzę i umiejętności korzystania z przysługujących im praw. Jest też istotnym czynnikiem kształtującym postawy młodych ludzi, ich system wartości, a w konsekwencji wpływa także na klimat szkoły. Świadome swoich praw dzieci wiedzą, gdzie w razie potrzeby udać się po pomoc i jak zareagować, gdy czują, że prawa ich lub ich rówieśników
są naruszane.

Źródło : https://www.unicef.pl/…/a…/szkolazprawamidzieckaivedycja/117

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”